Tradition Precision Innovation

SILOTRANSPORT: Compressoren voor BULK- en VLOEISTOFFEN transport / TRANSPORT SILO : Compresseurs pour le transport de VRACS et LIQUIDES

Voor vloeistoffen / Pour Liquides

Voor Bulkgoederen / En Vrac

Oplossingen op maat

In de eigen werkplaatsen bieden we oplossingen op maat aan voor diverse industriële toepassingen.

Solutions personnalisées

Dans nos propres ateliers, nous proposons des solutions sur mesure pour diverses applications industrielles.

IJKEN van uw tankwagen - CALIBRATION de votre camion-citerne.

Tryges is erkend door de Metrologische Dienst van De FOD Economie om uw meetinstallaties te herijken, zodat herstellingen en herkeuringen snel en efficiënt ter plaatste  kunnen gebeuren. Boek hier je afspraak

Tryges est agréé par le Service Métrologique du SPF Economie pour recalibrer vos installations de mesure, afin que les réparations et les réinspections puissent être effectuées rapidement et efficacement sur site. Prenez rendez-vous ici

Uit voorraad leverbaar!

Door ons uitgekiend stockbeheer is er steeds een belangrijke selectie van producten voor nieuwbouw en vervangmarkt bij u geleverd de volgende werkdag.

Livraison depuis stock !

Grâce à notre gestion sophistiquée des stocks, une sélection importante de produits destinés aux marchés de la construction neuve et du remplacement vous est toujours livrée le jour ouvrable suivant.

  

ALFONS HAAR, in België vertegenwoordigd door TRYGES, is al sinds 1949 een toonaangevend bedrijf op het gebied van geavanceerde technologieën voor de behandeling van brandstoffen, gassen en silogoederen. Met een passie voor innovatie en een gedreven team van experts bouwen we nu ook aan een solide reputatie als pionier in de volledig geautomatiseeerde gemeten levering van cryogene gassen.

Onze technologische doorbraken hebben ons in staat gesteld om de grenzen te verleggen en op maat gemaakte oplossingen te bieden voor de unieke uitdagingen van onze klanten over de hele wereld.

 

ALFONS HAAR, représentée en Belgique par TRYGES, est depuis 1949 une entreprise leader dans le domaine des technologies avancées pour le traitement des carburants, des gaz et des marchandises ensilées. Forts d’une passion pour l’innovation et d’une équipe d’experts motivés, nous nous bâtissons désormais également une solide réputation en tant que pionnier dans le domaine de la distribution mesurée entièrement automatisée de gaz cryogéniques.

Nos avancées technologiques nous ont permis de repousser les limites et de fournir des solutions personnalisées aux défis uniques de nos clients du monde entier.

  

TRYGES - Alfons Haar België

Tryges werd  in 1968 opgericht als dochteronderneming van het Duitse ALFONS HAAR en is de belangrijkste toeleverancier van mobiele betankingsapparatuur voor de Belgische markt.
 
Naast onze hoogwaardige kwaliteitsoplossingen voor het al dan niet gemeten lossen en laden van tankwagens zowel van vloeistoffen en poeders, is onze service een begrip geworden in de tankwagenwereld.
 
Niet alleen zorgen wij voor een gratis bestek en het tankwagenontwerp op maat, maar we volgen ook elke nieuwe tankwageninstallatie op tot en met de afstelling en ingebruikname. 

Tryges maakt deel uit van de ALFONS HAAR GROEP die wereldwijd vertegenwoordigd is. De groep fabriceert naast materiaal voor hydraulische toepassingen ook machines voor het stansen van blik en verpakkingsmateriaal uit metaal en aluminium.

Voor het lossen van bulkwagens voor vloeistoffen en poeders heeft TRYGES een ruim gamma uiterst bedrijfszekere mobiele compressoren voor elk gewenst luchtdebiet. Indien gewenst monteren wij de compressor op uw trekker compleet met cardanas via de krachtafnemer.

Hydraulische aandrijving vanaf de versnellingsbak compleet met PTO, hydraulische pomp, hydraulische motor en oliekoelunit behoort tot de mogelijkheden.

Specifiek voor industriėle toepassingen maken pompen voor chemische industrie, debietmeters, vloeistofniveaumeting, lekdetectie en milieuvriendelijke koppelingen ons verkoopsgamma compleet.


Tryges a été fondée en 1968 en tant que filiale de la société allemande ALFONS HAAR et est le plus important fournisseur d'équipements de ravitaillement mobiles pour le marché belge.

En plus de nos solutions de haute qualité pour le déchargement et le chargement de liquides et de poudres, mesurés ou non, notre service est devenu une référence dans le monde des pétroliers.

Non seulement nous fournissons des spécifications gratuites et une conception de camion-citerne personnalisée, mais nous surveillons également chaque nouvelle installation de camion-citerne jusqu'au réglage et à la mise en service.

Tryges fait partie du GROUPE ALFONS HAAR, représenté dans le monde entier. Outre les matériaux pour applications hydrauliques, le groupe fabrique également des machines pour le poinçonnage du fer blanc et des matériaux d'emballage en métal et en aluminium.

Pour le déchargement de camions en vrac pour liquides et poudres, TRYGES dispose d'une large gamme de compresseurs mobiles extrêmement fiables pour tout débit d'air souhaité. Si vous le souhaitez, nous pouvons monter le compresseur sur votre tracteur avec arbre à cardan via la prise de mouvement.

Un entraînement hydraulique à partir de la boîte de vitesses avec prise de force, pompe hydraulique, moteur hydraulique et unité de refroidissement d'huile est possible.

Spécifiquement destinées aux applications industrielles, des pompes pour l'industrie chimique, des débitmètres, des mesures de niveau de liquide, des détections de fuites et des raccords respectueux de l'environnement complètent notre gamme de vente.